Roseborg logo

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (1050/2018)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 16.8.2018

1. Rekisterinpitäjä

Roseborg Oy
Y-tunnus: 2243433-6

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:
Pia Rajala

Organisaatio
Roseborg Oy

Postinumero ja toimipaikka
07900 Loviisa

Myymälä:
07970 Ruotsinpyhtää

Puh. +358-44-5526446

Sähköpostiosoite
pia@roseborg.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä pidetään tilausten käsittelyä ja lähetystä, laskutusta, markkinointia sekä asiakassuhteiden ylläpitoa varten. Asiakas voi halutessaan kieltää markkinoinnin.

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero

Muut asiakkaan itse antamat tiedot

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tilausten yhteydessä tai verkkokaupan kirjautumisen yhteydessä. Tilaukset tapahtuvat verkkokaupan kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä myymälässä.

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muualle kuin esim. rahdituksen hoitajalle.

Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä, joilla kehitämme sivustoamme ja palveluitamme sekä suuntamme tarjontaamme ja markkinointiamme. Verkkosivustomme voi myös sisältää ulkopuolisten yhteistyökumppaneidemme osioita, esimerkiksi yhteyksiä sosiaaliseen mediaan.

7. Tietojen käyttö muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista (tilausten toimittaminen). Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Laskutustiedoissa tiedot säilytetään 6 vuotta.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Evästeet:

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä, joilla kehitämme sivustoamme ja palveluitamme sekä suuntamme markkinointiamme. Verkkosivustomme voi myös sisältää ulkopuolisten yhteistyökumppaneidemme osioita, esimerkiksi yhteyksiä sosiaaliseen mediaan.