Roseborg logo

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddslag (1050/2018)
EU 2016/679
Utgiven 16.8.2018

 1. Registrens administratör:

Roseborg Oy, F-2243433-6

 1. Registrets namn:

Register för Kunduppgifter.

 1. Ansvarig för register:

Roseborg Oy
07900 Lovisa
Butiken: Bruksvägen 17, 07970 Strömfors
Kontaktperson: Pia Rajala
Telefon: +358 44 552 6446
e-post:  pia@roseborg.fi

 1. Registers mening:

Kunduppgift register uppehålls för att hantera order, avsändningar, fakturering, marknadsföring och för att underhålla kundrelationerna.
Kunden kan förbjuda marknadsföringen.

 1. Registrets innehåll:

I kunduppgift register håller vi kundens namn, adress, e-post och telefonnummer, och möjligen andra uppgifter som kunden frivilligt anger.

 1. Informations källor

Kunduppgifterna samlas av kunden själv när ordern görs via e-post, telefon, personligen i butiken eller via att inlogga in i Roseborg Oy:s webbutiken.
Uppgifterna ges inte framåt utan kundens lov. Uppgifterna ges vidare till fraktaren för leverans av order.
Med cookies samlas information för att tillhandahålla och utveckla sina webbplatser och tjänster och rikta utbud och kommunikation. Våra webbsidor kan också innehålla från våra externa partners komponenter exempelvis i anslutning till olika sociala nätverk.

 1. Användning av information annars än enligt lag eller åläggande gränser eller enligt   myndighetens krav:

För att uppnå efterfrågat service kan man använda underleverantörer och uppgifter kan föras utanför EU/ ETA- området om det är nödvändigt för uppassningen (t.ex. leveranser). Då registrets . . uppehållare sköter med kontrakt dataskydds tillämplig nivå enligt laget.  

 1. Förvaringstid för information:

Uppehållare av registret förvarar information så länge som är nödvändigt enligt användningsändamål av registret.

 1. Skyddande av registret:

Databas var information samlas är tekniskt och fysiskt skyddat på det sättet att utomstående kan inte nå informationen. Personer som kan nå information är det för att sköta arbetsuppgifterna.

 1. Granskning- och förrättighetstillåtelse samt rättighet för avlägsna uppgifterna.

Registrerande har rättighet när som helst upphäva nyhetsbrev och granska information som har raderats. Han/Hon har rättighet att rätta till fel information som finns i registret och rättighet att avlägsna sina uppgifter av registret. I faktureringen finns registret kvar åtminstone 6 år.
Gransknings, upprättelse- eller avlägsnas förfrågor skall skickas skriftligt och underskriven till personen som sköter registret.

 1. Överförings- och förbudningsrättighet

Registreranden har enligt EU rättighet att begränsa uppgift handlingen.

 1. Ändring av utredning av dataskydd

Administratören av registret håller rättigheten att ändra dataskyddsbeskrivningen. Ifall laget så kräver, informerar vi av detta till registreranden.