Etanol

6,20 €
Inkl. moms

Etanol i 500 ml & 1 l flaskor.

förpackning
Kvantitet
Toimitusaika: 3-5 Vardagar

Starkt denaturerad sprit som lämpar sig för tillverkning av schellacklösning för olika ändamål.

Som riktgivande recept för schellacklösning:

Fixativ: 2-5 vikt-% färglös schellack.

Schellack för lackering och till kvistlack: 20-30 vikt-% av schellackflingor av lämplig färg / kvalitet.

VARNING:

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Får inte utsattas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor - rökning förbjuden.

Behållaren skall vara ordentligt tillsluten. Använd explosionssäker elektrisk utrustning. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

2011-0,5
4 objekt

Särskilda referenser

 

Användningen av servicen är tryggt , allt datatrafiken är skyddat.

 

Leveranser med postpaket och busspaket eller avhämtning från butiken. 

 

Konsumenter har lagligt tillrätt att returnera oanvända produkter.